مرصاد

احکام -رساله دانشجویی

پرسش: پوشیدن مانتوهایی که برجستگی های بدن (مانند سینه و پشت) را نمایان می سازد ،چگونه است؟

همه مراجع:اگر باعث تهییج شهوت باشد ،جایز نیست.

پرسش: اگر بعد از شستن لباس ،رنگ نجاست روی آن باقی باشد ،آیا هنوز نجس است؟

همه مراجع:خیر ،پاک است.

پرسش: اگر با مشاهدۀ فیلم شهوت انگیز ،مقداری از شهوت انسان فروکش کند و در جلوگیری از ارتکاب حرام مؤثر باشد ،آیا مشاهدۀ آن جایز است؟

همه مراجع: نگاه به این فیلم های شهوت انگیز ،جایز نیست و توجیه یاد شده ،مجوز ارتکاب حرام دیگر نمی شود.

پرسش:کندن و جویدن پوست لب و جاهای دیگر بدن ،چه حکمی دارد؟

همه مراجع:پوست های مختصر لب و جاهای دیگر بدن – که به آسانی کنده می شود و در حال افتادن است – پاک است.

پرسش: کشیدن کاریکاتور اشخاص ،در صورتی که موجب استهزا و هتک حرمت مؤمن شود ،چه حکمی داد؟

همه مراجع: به طور کلی استهزا و هتک حرمت مؤمن ،حرام است.

پرسش: آیا خوردن غذایی که گربه به آن دهان زده ،نجس است؟

همه مراجع:خیر ،نجس نیست.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۹۱ساعت 18:31  توسط سید هاشم   |